LIUDVINAVO KAZIO BORUTOS GIMNAZIJA


Direktorė

Nijolė Latvaitienė

Telef. (8 343) 20593


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Rymantė Marcinkevičienė

Telef. (8 343) 20413


Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

Ričardas Jakevičius

Telef. (8 343) 20592


Vyriausioji buhalterė

Simona Botyriūtė – Alytienė

Telef. (8 343) 20592


RAŠTINĖ

Telef. (8 343) 20593

Faks. (8 343) 20593

El. paštas borutosgimnazija@gmail.com

Darbo laikas 7.30 – 16.15 val.