Jūratė Kanapickienė, logopedė


Gimnazijos logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.

Rita Baglakienė, specialioji pedagogė


Specialusis pedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems intelekto bei raidos sutrikimų.

Aušra Jurkšaitienė, socialinė pedagogė


Socialinis pedagogas – tai vaiko gerovės advokatas, pasirengęs dirbti institucijose, atliekančiose ugdymo funkcijas, gebantis vykdyti socializacijos, ankstyvosios prevencijos ir reabilitacijos programas.

Raimonda Jurčenkienė, psichologė


Psichologo pagalba – tai vaiko asmenybės ir ugdymosi problemų įvertinimas, jų sprendimas, konsultuojant vaiką ir bendradarbiaujant su vaiko tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais.