TRUMPAI


Švietimo tiekėjo pavadinimas – Marijampolės  sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius.

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

Grupė –  ikimokyklinio ugdymo mokykla.

Tipas –  gimnazija – ikimokyklinio ugdymo mokykla.

Ugdymo forma – dieninė

Ugdymo kalba – lietuvių.

Vietų skaičius – 36

ŠIEK TIEK PLAČIAU


Ikimokyklinio ugdymo skyrius savo veiklą pradėjo 2007 metais rugsėjo 1 dieną.

Ikimokyklinio ugdymo skyriuje ugdomi 2-6 metų vaikai. Veikia viena ankstyvojo ugdymo grupė ir viena mišri ikimokyklinio ugdymo grupė. Į bendrojo ugdymo grupes integruojami ir specialiųjų poreikių vaikai.

Ikimokyklinio ugdymo skyrių lanko Liudvinavo seniūnijos vaikai, daugėja vaikų iš Marijampolės miesto.

Įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa garantuoja vaikams galimybę rinktis veiklą pagal interesus ir poreikius, išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais žmonėmis ir bendraamžiais pradmenis, pažinti savo šalį, padėti mokytis kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis.